Lola Konoba & Bar

Konoba i bar u vrtu viških limuna